Våra avdelningar

 Vår verksamhet vänder sig till barn och ungdomar från 6-18 år. Vi delar in oss i avdelningar efter ålder och varje grupp träffas en kväll i veckan i vårt scouthus. På våra avdelningsmöten arbetar vi med olika tema som tex natur, matlagning, sjukvård, knopar, hantverk, lek.
Vi åker också på helgläger och sommarläger.

                                Mer information hittar du under respektive avdelning, välkomna!