Våra avdelningar

Vår verksamhet vänder sig till barn och ungdomar från 6-18 år. Vi delar in oss i avdelningar efter ålder och varje grupp träffas en kväll i veckan i vårt scouthus. På våra avdelningsmöten arbetar vi med olika tema som t ex natur, matlagning, sjukvård, knopar, hantverk, lek.
Vi åker också på helgläger och sommarläger.

Mer information hittar du under respektive avdelning.

Välkomna!