Hitta till oss

Tynnereds Scoutkår

Besöksadress: Trollbärsvägen 14

426 55 Västra Frölunda

Husgruppen

Martin Green

HUS-gruppen och ansvarig Utmanarledare
Mobil: 0708788248

Styrelse

Katarina ”Kattis” Persson

Ordförande
Mobil: 0708937334

Tommy Löfgren

KUL-are

Karl ”Kalle” Helamb

Vice ordförande
Mobil: 0735131500

Martin Green

HUS-gruppen och ansvarig Utmanarledare
Mobil: 0708788248

Mattias Sjöberg

Ekonomi

Jenny Larsson

Sekreterare och ansvarig Spårarledare
Mobil: 0737758509

Thomas ”Dojjan” Gustafsson

Materialförvaltare och ansvarig Bäverledare
Mobil: 0709901548